Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại...

Sáng 10/9/2022 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (phường An Tây, thành phố Huế) đã diễn ra lễ Kỷ niệm 25...

Học viện PGVN tại Huế tổ chức thi tuyển sinh Cử nhân Phật học...

Sáng 16/8/2021 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (phường An Tây, Huế) đã diễn ra kỳ thi tuyển sinh Cử nhân...

Học viện PGVN tại Huế tổ chức tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa...

Sáng 02/10/2021, Học viện PGVN tại Huế đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XII (2021-2025) đợt 2. Trước...

Học viện PGVN tại Huế tổ chức thi tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh...

Sáng 09/8/2021; Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (phường An Tây, Huế) đã tổ chức thi tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh...

Học viện PGVN tại Huế thông báo tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa...

Học viện PGVN tại Huế ban hành Thông báo về việc tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XIV (2023-2027) dành cho Tăng/Ni thí...

THƯ VIỆN LƯU TRỮ EBOOK -SÁCH PHẬT HỌC

THƯ VIỆN LƯU TRỮ EBOOK TAM TẠNG KINH ĐIỂN SÁCH PHẬT HỌC TẠNG KINH NAM TRUYỀN TẠNG KINH BẮC TRUYỀN TẠNG LUẬT TẠNG VÔ TỶ PHÁP SÁCH PHẬT HỌC HÒA THƯỢNG NARADA MAHA THERA Đức Phật và Phật Pháp The...

Kỳ thi Tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XII (2021 – 2025) (đợt...

Hội đồng Tuyển sinh thông báo: Kỳ thi Tuyển sinh Cử nhân Phật học Khóa XII (2021-2025) (đợt 1) được tổ chức theo thời...

THƯ VIỆN LƯU TRỮ EBOOK TẠNG KINH NAM TRUYỀN-BẮC TRUYỀN

THƯ VIỆN LƯU TRỮ EBOOK TẠNG KINH BẮC TRUYỀN SANSKRITS  - HÁN TẠNG TẠNG KINH NAM TRUYỀN TẠNG KINH BẮC TRUYỀN TẠNG LUẬT TẠNG VÔ TỶ PHÁP SÁCH PHẬT HỌC TRƯỜNG A HÀM (Tương đương với Kinh Trường Bộ Pali) Kinh...

Học viện PGVN tại Huế tổ chức thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học...

Sáng 20/4/2019 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, phường an Tây, thành phố Huế đã diễn ra lễ Khai mạc kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa I (2019-2021).

Thông báo tuyển sinh Cao học Phật học khóa I (đợt 2)

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã ra thông báo tổ chức kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học khóa I (đợt 2), thời gian tuyển sinh vào 02 ngày 23,24/8/2019 (23,24/7 Kỷ Hợi). Dưới đây là Thông báo chi tiết:

Bài xem nhiều