Trang chủ Liên kết

Liên kết

Giới thiệu các trang web hay về Phật giáo bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

I. Trang tiếng Việt

1. Đến từ trái tim: http://dentutraitim.net/  – Trang web của Nhóm cựu học viên khóa V – Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh – Trang có nhiều bài hát về Phật giáo và các vấn đề giáo dục

2. Đạo Phật ngày nay: http://buddhismtoday.com – Trang web Phật học của Đại đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ – Có nhiều bài viết Nghiên cứu Phật học

3. Buddha Sasana: Con đường Giải thoát: http://budsas.org/ – Trang Phật học (đặc biệt là Phật giáo Nguyên thủy) của Cư sĩ Bình Anson

4. Thư viện Hoa sen: http://thuvienhoasen.org/ – Trang web Phật học Từ Mỹ

5. Chuyển pháp luân: http://chuyenphapluan.com/ – Trang web Phật học của Thượng tọa Thích Thiện Bảo

6. Phật Việt: http://phatviet.com/ – Thư viện Phật giáo do TT. Thích Tuệ Sĩ chủ trương

7. Chùa Hoằng Pháp: http://www.chuahoangphap.com.vn/  – Trang web của chùa Hoằng Pháp – Huyện Hóc Môn – TP Hồ Chí Minh

8. Thư viện Phật học Xá Lợi: http://thuvienxaloi.net/ – Thư viện Phật học của chùa Xá Lợi – TP. Hồ Chí Minh

9. Thiền viện Quang Chiếu: http://thienvienquangchieu.org/

10. Chùa Vĩnh nghiêm: http://vinhnghiemvn.com/

11. Phật giáo Nguyên thủy: http://phatgiaonguyenthuy.com/

12. Viện nghiên cứu Phật học Việt nam: http://vinabri.org/

13. Sách nói Phật giáo: http://sachnoiphatgiao.com/

14. Giao điểm Online: http://giaodiemonline.com/

15. Tuổi trẻ Phật giáo: http://tuoitrephatgiao.com/

16. Thanh niên Phật giáo Khất sĩ do Đại đức Thích Giác Nhường chủ biên: http://vuontamhoi.net/

17. Tạp chí Văn hóa Phật giáo: http://vanhoaphatgiao.com/

18. Làng mai: http://langmai.org/

19. Đạo Phật khất sĩ: http://daophatkhatsi.org/

20. Gia đình Phật tử Việt Nam: http://www.giadinhphattu.vn/

21. Chuyển luân: http://www.chuyenluan.net/

22. Quảng Đức: http://www.quangduc.com/

23. Chùa Pháp Vân (Canada): http://www.phapvan.ca/

24. Gia đình Phật tử An Hòa (Huế): http://www.gdptanhoa.com/

26. Gia đình Phật tử Hoài Hải (Bình Định): http://www.gdpthoaihai.org/

27. Thiền tông Việt Nam: http://www.thientongvietnam.net/

28. Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2008: http://www.vesakday2008.com/

29. Phật giáo: http://www.phatgiao.vn/

30. Phật giáo Việt Nam tại Hải Ngoại: http://www.haitrieuam.com/

31. Chùa Diệu Pháp (TP. Hồ Chí Minh): www.chuadieuphap.com.vn

32. Gia đình Phật tử Cự Lại (TT. Huế): www.gdptculai.com

33. Diễn đàn của Tăng, Ni Phật tử Việt Nam: phattuvietnam.net

34. Cơ quan ngôn luận của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh: http://www.giacngo.vn/

35. Trang web của ĐĐ. Thích Giác Đạo, Thích Thanh Thắng và nhóm Sen Việt: http://www.diemnhin.vn/