Học viện PGVN tại Huế tổ chức tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa...

Sáng 02/10/2021, Học viện PGVN tại Huế đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XII (2021-2025) đợt 2. Trước...

56 Tăng Ni sinh khóa IX (2017-2021) Học viện PGVN tại Huế bảo vệ...

Sáng nay 27/8/2021, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (phường An Tây, Huế) bắt đầu tổ chức cho 56 Tăng Ni sinh...

Học viện PGVN tại Huế tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa II (2021-2023)

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã ban hành Thông báo số 123/2021/HĐĐH-TB ngày 12/8/2021 về việc tổ chức tuyển sinh Thạc...

Học viện PGVN tại Huế tổ chức thi tuyển sinh Cử nhân Phật học...

Sáng 16/8/2021 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (phường An Tây, Huế) đã diễn ra kỳ thi tuyển sinh Cử nhân...

Kỳ thi Tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XII (2021 – 2025) (đợt...

Hội đồng Tuyển sinh thông báo: Kỳ thi Tuyển sinh Cử nhân Phật học Khóa XII (2021-2025) (đợt 1) được tổ chức theo thời...

Học viện PGVN tại Huế tổ chức thi tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh...

Sáng 09/8/2021; Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (phường An Tây, Huế) đã tổ chức thi tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh...

THƯ VIỆN LƯU TRỮ EBOOK -SÁCH PHẬT HỌC

THƯ VIỆN LƯU TRỮ EBOOK TAM TẠNG KINH ĐIỂN SÁCH PHẬT HỌC TẠNG KINH NAM TRUYỀN TẠNG KINH BẮC TRUYỀN TẠNG LUẬT TẠNG VÔ TỶ PHÁP SÁCH PHẬT HỌC HÒA THƯỢNG NARADA MAHA THERA Đức Phật và Phật Pháp The...

THƯ VIỆN LƯU TRỮ EBOOK TẠNG KINH NAM TRUYỀN-BẮC TRUYỀN

THƯ VIỆN LƯU TRỮ EBOOK TẠNG KINH BẮC TRUYỀN SANSKRITS  - HÁN TẠNG TẠNG KINH NAM TRUYỀN TẠNG KINH BẮC TRUYỀN TẠNG LUẬT TẠNG VÔ TỶ PHÁP SÁCH PHẬT HỌC TRƯỜNG A HÀM (Tương đương với Kinh Trường Bộ Pali) Kinh...

Thông báo tuyển sinh Cao học Phật học khóa I (đợt 2)

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã ra thông báo tổ chức kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học khóa I (đợt 2), thời gian tuyển sinh vào 02 ngày 23,24/8/2019 (23,24/7 Kỷ Hợi). Dưới đây là Thông báo chi tiết:

Khai mạc kỳ thi Tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa VIII

Sáng 24/6/2019 (22/5 Kỷ Hợi) tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (p. An Tây, tp. Huế) đã diễn ra buổi lễ Khai mạc kỳ thi Tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa VIII (2015-2019).

Bài xem nhiều