Đọc kinh 42 bài

Quyển "Kinh Bốn Mươi Hai Bài" do Hòa thượng Trí Quang dịch và chú giải (1). Hòa thượng Thiện Siêu cũng đã dịch kinh này từ năm 1959, nhưng ở xa, tôi không có bản dịch của Hòa thượng Thiện Siêu.

Tâm kinh bên cội anh đào

Hoa đào Đà Lạt, hoa anh đào của Nhật, hoa anh đào của Hoa Thịnh Đốn đều nở vào mùa xuân. Tôi ngồi giữa mùa xuân Cali, nghe chị Đông Anh ở Đà Lạt xuýt xoa khen những nhánh đào xuân trổ nụ.

Thiền tập và Giác Ngộ

Ngài Ajahn Brahmavamso là một người Anh đã từ bỏ công việc dạy học để xuất gia ở Thái Lan, tu tập theo giáo...

Nói lời dễ nghe

Allan Lokos là một giáo sĩ đa tôn giáo, một người hướng dẫn thiền và một tác gia nổi tiếng. Ông là người đồng...

Sự tu tập toàn diện

Lời người dịch: Sự tu tập toàn diện là sự tu tập mà trong đó cá thể và toàn thể không tách rời, sự...

Sự tu tập toàn diện

Lời người dịch: Sự tu tập toàn diện là sự tu tập mà trong đó cá thể và toàn thể không tách rời, sự...

Quét tâm

Một ngày nọ, Phật thấy một vị tăng khóc bên ngoài lối vào tịnh xá Jetvana Vihara. Một đám đông người đứng xem pha trò về vị tăng đó và châm chọc về sự ngu dốt. Quả thật vị này chậm và đần, tên anh là Ksudrapanthaka. Biết anh ngay thẳng, Phật đánh giá đúng mức anh và hỏi một cách tình cảm: “Vì sao con khóc khổ sở thế?”

Chân Như duyên khởi

Phác họa “Chân Như duyên khởi” Chân Như duyên khởi là một “học thuyết” có mặt trong hầu hết các tông phái Đại thừa như Không tông (Trung Quán, Trung Đạo), Duy Thức tông, Hoa Nghiêm tông, Thiên Thai tông, Mật tông…

Vu lan – Truyền thống của đạo Hiếu

Cứ mỗi năm đến ngày Rằm tháng Bảy, tất cả người con Phật đều nhớ đến trách nhiệm báo ân báo hiếu đối với hai đấng sanh thành. ....Thương cha kính mẹ được coi như truyền thống tốt đẹp lâu đời của mỗi người dân Việt. Tình thương đối với cha mẹ luôn luôn là mối ân tình thiên liêng nhất.

Bài xem nhiều