Về Thiền sư Nguyên Thiều (?-1728 ), khai sơn chùa Quốc Ân

(Tiếp theo và hết) Ngài Nguyên Thiều Hoán Bích qua Nam Hà không theo lời thỉnh mời của chúa, mà Ngài đã đến đây theo...

Về Thiền sư Nguyên Thiều (?-1728 ), khai sơn chùa Quốc Ân

Hiện có nhiều tài liệu nói về Thiền sư Nguyên Thiều. Gần chúng ta nhất là các bài viết tiếng Pháp của các ông...

Về tiểu sử Tổ Giác Phong, khai sơn chùa Báo Quốc

Nói về Tổ Giác Phong thì hiện nay ta thiếu cả tiểu sử của Ngài và thiếu cả niên đại khai sơn thảo am Hàm Long, tức chùa Báo Quốc ngày nay.

Về tiểu sử Thiền sư Minh Hoằng Tử Dung, khai sơn chùa Từ Đàm

Đối với Phật giáo Huế nói riêng, Phật giáo Nam Hà nói chung, Tổ Minh Hoằng Tử Dung có một vị trí rất đặc biệt. Bởi xét cho kỹ, đây là vị Sơ Tổ của Thiền phái Tử Dung - Liễu Quán ở Huế.

Về tiểu sử Thiền sư Từ Lâm

Về tiểu sử Từ Lâm Lão Hòa thượng, cho đến nay chúng ta không có một tài liệu nào viết về lịch sử của Ngài. Một tài liệu xưa nhất và cũng duy nhất, hiện nay đang còn để chúng ta có thể sử dụng được, là bài văn bia của Tổ Liễu Quán, dựng tại tháp Tổ trên núi An Cựu, cách Thiên Thai Thiền Tông Tự (chùa Thuyền Tôn) khá xa.

Cảm niệm nhân kỷ niệm 26 năm ngày Ni trưởng Không Luân – Thích...

Ni trưởng thế danh Thái Thị Hậu, xuất thân trong một gia đình quyền quý, nhiều đời kính tín Tam Bảo tại kinh đô...

Bài xem nhiều