Trang chủ Thiền môn xứ Huế Danh Tăng-Ni, Nhân sĩ Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh

632
0
Sáng 23-1 (21-12-Tân Sửu), đông đảo chư Tăng, Ni, Phật tử đã trở về chùa Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, TP.Huế) để hộ niệm lễ nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Sau khi đại diện các pháp tử của Thiền sư tác bạch trước đại Tăng, toàn thể chư tôn đức hiện diện đã nhất tâm niệm Phật và quang lâm thiền đường Trăng Rằm trong khuôn viên chùa Từ Hiếu trang nghiêm cử hành nghi lễ tâm linh truyền thống của Phật giáo cố đô.

Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 1

Tại thiền đường Trăng Rằm

Đại chúng đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Quang Nhuận (chùa Hiếu Quang) làm Duy na, Hòa thượng Thích Giác Đạo (tổ đình Kim Tiên) làm Duyệt chúng. Đại chúng đã đồng thanh cử tán Dương chi, tụng Đại bi – Thập chú trong nghi thức trị quan.

Hòa thượng Thích Quang Nhuận cung kính khải bạch trước lúc các pháp tử của Thiền sư cung thỉnh huyễn thân của ngài rời thiền thất Lắng Nghe, hướng về thiền đường Trăng Rằm – nơi tôn trí kim quan của ngài.

Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 2

Khải bạch trước lúc cung thỉnh huyễn thân Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhập kim quan

Cũng trong sáng hôm nay, chư vị tôn túc đã cử hành các nghi thức truyền thống, như lễ khai kinh bạch Phật, lễ thọ tâm tang và cung tiến Giác linh.

Tang lễ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh được cử hành theo di huấn của ngài được các pháp tử thông báo trước đó, miễn các phúng điếu, hoa, quả, trướng liễng… Suốt từ lúc Thiền sư viên tịch cho tới ngày di quan trà-tỳ, đệ tử của Thiền sư ở các trung tâm tu học các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ cùng tham dự một khóa tu theo pháp môn Làng Mai.

Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 3
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 4
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 5
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 6
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 7
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 8
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 9
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 10
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 11
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 12
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 13
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 14
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 15
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 16
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 17
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 18
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 19
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 20
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 21
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 22
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 23
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 24
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 25
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 26
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 27
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 28
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 29
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 30
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 31
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 32
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 33
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 34
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 35
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 36
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 37
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 38
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 39
Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh ảnh 40

Rất đông Tăng Ni, Phật tử đã trở về chùa Từ Hiếu từ lúc nghe tin Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here