Tổng kết năm học 2008 của các lớp tu học Phật pháp

Trong những năm qua, Ban Hoằng Pháp tỉnh GHPG Thừa thiên Huế đã tiến hành tổ chức được ba lớp học Phật pháp tại Hồng Đức, Quảng Phước và An Lạc, bước đầu tạo thành một hệ thống các lớp tu học Phật pháp tại Thừa Thiên Huế.

Phiên họp thứ nhất của Ban phật giáo quốc tế tỉnh hội Phật giáo...

Chiều ngày 12.10.2007 tại văn phòng Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức, Ban Phật giáo Quốc Tế tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên Huế đã tổ chức phiên họp thứ I nhằm thảo luận, góp ý xây dựng chương trình hoạt động cho Ban Phật Giáo Quốc Tế nhiệm kỳ 2007-2012.

Bài xem nhiều