Lễ Tưởng niệm nhân Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Sáng 16-10 (11-9-Tân Sửu), lễ Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang đã trang nghiêm diễn ra tại tổ đình Từ Đàm...

Lễ húy nhật Tổ khai sơn Tổ đình Từ Đàm

Sáng 18/12/2021 (15.11 Tân Sửu) tại Tổ đình Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế; HT. Thích Hải Ấn...

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thọ (1940-2023)

Bản thân Ngài chỉ nhất tâm tham thiền niệm Phật, di dưỡng pháp thân an lạc mỗi ngày. Tuy nhiên, do niên cao lạp...

HT.Thích Thiện Siêu – bậc chân nhân một đời cống hiến cho giáo dục...

https://www.youtube.com/watch?v=9jntw-L0-6g Lễ Húy nhật Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu Sáng 22/9/2021 (16.8 Tân Sửu) tại Tổ đình Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán,...

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Đệ nhất Tăng thống HPGVNTN...

Chín năm (1964-1973) ở ngôi vị lãnh đạo tối cao này, Ngài đã nhiếp phục được nội ma, ngoại chướng và vô cùng sáng...

Lễ húy nhật Đức Trưởng lão HT.Thích Chơn Thiện tại Tổ đình Tường Vân

Sáng 12 tháng 11 năm 2021 (08.10 Tân Sửu) tại Tổ đình Tường Vân (phường Thủy Xuân, thành phố Huế) đã trang nghiêm diễn...

Chính thức thông báo di huấn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Tâm tang...

Nguồn tin của Báo Giác Ngộ , tang lễ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tổ chức theo di huấn của Thiền sư, theo...

Kể chuyện chùa Huế: TỔ ĐÌNH THIỀN TÔN chốn Tổ của Phật giáo Huế

  https://www.youtube.com/watch?v=cJ9sA6y_J-Q Tổ sư Thiệt Diệu Liễu Quán (1667 - 1742)  

Kể chuyện chùa Huế (tập 6): Từ Đông Thiền nhớ Tây Thiền

  https://www.youtube.com/watch?v=Jdq0syGlpF4 CHÙA ĐÔNG THIỀN Thủy Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Trưởng lão HT.Thích Trí Quang – bậc thượng nhân của Phật giáo Cố đô

  https://www.youtube.com/watch?v=GTiMzYIBa0M  

Bài xem nhiều