Hội thảo Khoa học về Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám kết thúc...

Qua hai ngày tổ chức, Hội thảo khoa học về "Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám và những đóng góp đối với Hội An Nam Phật học" đã kết thúc tốt đẹp với nhiều bài tham luận có giá trị của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các Tăng sĩ Phật giáo.

Bế mạc Đại giới đàn Trí Thủ tại Giới trường Báo Quốc

Chiều 02/3 năm Kỷ Hợi (06/4/2019) tại Tổ đình Báo Quốc (p.Phường Đúc, Huế); Ban Kiến đàn Đại giới đàn Trí Thủ đã trang nghiêm tổ chức lễ Bế mạc.

Tấn đàn Giới tử thọ giới Tỳ kheo ni tại Giới trường Diệu Đức

Sáng sớm ngày 06/4/2019 (02.3 Kỷ Hợi) tại Giới trường Diệu Đức, lễ Tấn đàn cho 85 giới tử thọ giới Tỳ kheo ni đã được trang nghiêm cử hành.

Tấn đàn Giới tử thọ giới Tỳ kheo tại Giới trường Báo Quốc

Sáng sớm ngày 06/4/2019 (02.3 Kỷ Hợi) tại Giới trường chính Báo Quốc, dưới sự hướng dẫn của nhị vị Hòa thượng Dẫn thỉnh, toàn thể 98 giới tử thọ giới Tỳ kheo đã thành tâm đảnh lễ cung thỉnh chư Tôn đức Hội đồng Thập sư đăng lâm giới trường để truyền thọ Giới pháp.

Khai đạo Giới tử thọ giới Tỳ kheo và thọ giới Bồ tát, Thập...

Chiều 05/4/2019 (01.3 Kỷ Hợi) tại Giới trường chính Báo Quốc; toàn thể 98 giới tử thọ Tỳ kheo đã thành tâm cung thỉnh HT. Thích Giác Quang – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Hòa thượng Tuyên luật sư Đại giới đàn Trí Thủ đã đăng lâm giới trường khai đạo cho Giới tử thọ giới Tỳ kheo.

Khai mạc Đại giới đàn Trí Thủ tại Tổ đình Báo Quốc

Chiều 04/4/2019 (30.2 Kỷ Hợi) tại Tổ đình Báo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế đã trang nghiêm diễn ra lễ Khai mạc Đại giới đàn Trí Thủ. Đại giới đàn sẽ diễn ra trong 03 ngày 30/2 và 01,02/3 năm Kỷ Hợi (04,05,06/4/2019), buổi lễ đặt dưới sự Chứng minh tối cao của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang.

Họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Chiều 30/3/2019 (25.2 Kỷ Hợi) tại Giảng đường Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế đã có cuộc họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2019.

Tổ chức khảo thí giới tử xuất gia thọ giới Đại giới đàn Trí...

Sáng 24/3/2019 (19.2 Kỷ Hợi) tại Trường Trung cấp Phật học tỉnh Thừa Thiên Huế, chùa Báo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế; Ban Kiến đàn đã tổ chức khai mạc kỳ khảo thí dành cho các giới tử xuất gia phát nguyện thọ giới Đại giới đàn Trí Thủ.

Hội thảo khoa học về Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám sẽ được...

Dự kiến trong 2 ngày 10,11/4/2019 (06,07.3 Kỷ Hợi), Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam kết hợp cùng Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học về Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám và những đóng góp của Cư sĩ đối với Hội An Nam Phật học.

Kỷ niệm ngày Thành đạo của Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni

Sáng 13/1/2019 (8.12 Mậu Tuất) tại Tổ đình Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm tổ chức kỷ niệm ngày Thành đạo của Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, tưởng niệm các bậc tiền bối hữu công, các Thánh tử đạo và các Anh hùng liệt sĩ.

Bài xem nhiều