Trang chủ Thiền môn xứ Huế Danh Tăng-Ni, Nhân sĩ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế phúng viếng lễ tang cố...

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế phúng viếng lễ tang cố Trưởng lão HT. Thích Huệ Ấn

265
0
Phái đoàn BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế do HT. Thích Đức Thanh – UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm Trưởng đoàn; chư Tôn thiền đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni các Ban ngành trực thuộc BTS, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã.
Đối trước Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn, chư Tôn thiền đức đã thành tâm dâng hương tưởng niệm, thọ tang và nhiễu kim quan, nhất tâm cầu nguyện giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 
 
Chư Tôn thiền đức BTs GHPGVN tỉnh dâng hương tưởng niệm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HT. Thích Đức Thanh thọ tang
 
Nhiễu kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong ngày 21/9/2019, rất nhiều phái đoàn, tổ chức, đơn vị đã đến dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:
 
 
Phái đoàn Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
 
 
 
 
 
HT. Thích Hải Ấn ghi sổ tang lưu niệm
 
 
Phái đoàn Môn phái Tổ đình Tường Vân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HT. Thích Chơn Tế ghi sổ tang lưu niệm
 
 
 
Phái đoàn BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TT. Thích Hải Tạng ghi sổ tang lưu niệm
 
– Lễ Cúng Ngọ, Cung tiến Giác linh:
 
 
 
 
HT. Thích Giác Đạo và chư Tôn đức Ban Kinh sư cử hành buổi lễ
 
 
 
 
 
 
 
Phái đoàn Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán
 
 
 
 
 
Phái đoàn Tăng thân Làng Mai (Pháp và Thái Lan)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phái đoàn Phật giáo Nam Tông tỉnh Thừa Thiên Huế
 
 
 
HT. Pháp Tông ghi sổ tang lưu niệm
 
Phái đoàn BTS GHPGVN huyện Phú Lộc
 
 
Phái đoàn BTS GHPGVN huyện A Lưới
 
 
 
 
 
 
 
Phái đoàn cựu Tăng Ni sinh khóa I – Học viện PGVN tại Huế
 
 
 
 
 
 
 
 
… cùng nhiều phái đoàn đạo tràng, đoàn chúng đến phúng viếng lễ tang cố Trưởng lão Hòa thượng
 
 
 
 
Phái đoàn Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế 
 
 
 
Tiểu Ban Thông tin Truyền thông Lễ tang

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here