Trang chủ Thiền môn xứ Huế Tổ chức khảo thí giới tử xuất gia thọ giới Đại giới...

Tổ chức khảo thí giới tử xuất gia thọ giới Đại giới đàn Trí Thủ

202
0
Chứng minh, tham dự lễ khai mạc có HT. Thích Đức Thanh – UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, Chánh Chủ đàn Đại giới đàn Trí Thủ; HT. Thích Huệ Phước – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Phó Chủ đàn Đại giới đàn Trí Thủ; HT. Thích Pháp Tông – Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Điều hành Hệ phái Nam Tông tỉnh TT. Huế, Phó Chủ đàn Đại giới đàn Trí Thủ; HT. Thích Phước Minh – Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh TT. Huế, Phó Chủ đàn Đại giới đàn Trí Thủ, Chủ tịch Hội đồng Khảo thí; chư tôn đức trong Ban Kiến đàn, chư tôn đức Ban Khảo thí, Ban Giám khảo, Ban Giám thị cùng 464 giới tử xuất gia phát nguyện thọ giới.
HT. Thích Phước Minh – Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh, Phó Chủ đàn Đại giới đàn Trí Thủ, Chủ tịch Hội đồng khảo thí đã phát biểu khai mạc. 
Ban Kiến đàn Đại giới đàn Trí Thủ đã nhận và xét duyệt 464 hồ sơ của các giới tử xuất gia phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn Trí Thủ, trong đó có 98 vị thọ Tỳ kheo, 85 vị thọ Tỳ Kheo ni, 70 vị thọ Thức Xoa Ma Na, 133 vị thọ Sa Di và 78 vị thọ Sa Di ni.
Tại lễ khai mạc, HT. Thích Huệ Phước – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh, Phó Chủ đàn Đại giới đàn Trí Thủ đã trao đề thi được niêm phong kỹ lưỡng đến chư Tôn đức Hội đồng khảo thí.
HT. Thích Đức Thanh – UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, Chánh Chủ đàn Đại giới đàn Trí Thủ đã có lời đạo từ, sách tấn đến các giới tử phát nguyện xin thọ giới, mong rằng toàn thể các giới tử Tăng Ni sẽ cố gắng tuân thủ nội quy do hội đồng khảo thí đã đề ra, tập trung làm bài đạt kết quả tốt để vượt qua kỳ khảo thí.
Sau hồi trống khai mạc, các giới tử xuất gia chính thức bước vào kỳ khảo thí dưới sự hướng dẫn và giám sát của Ban Giám thị. Các giới tử thọ giới Tỷ kheo, Tỷ kheo ni và Sa di sẽ thi môn Kinh, Luật, Luận tại cơ sở chùa Báo Quốc; giới tử thọ giới Thức xoa ma na và Sa di ni thi môn Kinh, Luật, Luận tại cơ sở Ni viện Diệu Đức, thời gian thực hiện bài khảo thí bắt đầu từ 7h30 và kết thúc lúc 10h30 cùng ngày. 
Một số hình ảnh ghi nhận được: 
 
 
Chư Tôn đức Hội đồng Khảo thí tổ chức cuộc họp trước lễ Khai mạc
 
 
Niệm Phật cầu gia bị
 
 
 
 
 
 
 
 
HT. Thích Phước Minh – Chủ tịch Hội đồng Khảo thí phát biểu khai mạc
 
 
 
 
TT. Thích Thông Đạt báo cáo số lượng giới tử Tăng Ni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HT. Thích Huệ Phước trao đề thi niêm phong đến Hội đồng Khảo thí
 
 
 
 
 
HT. Thích Đức Thanh ban đạo từ
 
 
 
 
 
HT. Thích Phước Minh đánh hồi trống bắt đầu kỳ khảo thí
Các giới tử kiểm tra Số Báo danh và phòng thi
 
Chư Tôn đức Ban Giám thị kiểm tra, hướng dẫn các thủ tục
 
 
 
 
 
Chư Tôn đức Hội đồng Khảo thí thăm và động viên đến các giới tử
 
 
Nghiêm túc thực hiện bài thi đúng Nội quy đề ra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here