Trang chủ Thiền môn xứ Huế Danh Tăng-Ni, Nhân sĩ Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tưởng niệm Đức Pháp...

Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN

567
0

Sáng nay, 24-10 (19-9-Tân Sửu), chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN đã đến tổ đình Viên Minh (xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội) viếng tang, tưởng niệm Đức Pháp chủ – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Trước khi chính thức lễ truy điệu, cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng nhập bảo tháp, chư tôn giáo phẩm hai hội đồng Trung ương GHPGVN đã viếng tang, tưởng niệm Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ GHPGVN.

Hiện diện tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch Giám luật, Trưởng ban Lễ tang; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; cùng chư vị Phó Pháp chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tổ chức lễ tang; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Tổ chức lễ tang; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực ban Tổ chức lễ tang, cùng chư tôn đức Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung ương Giáo hội; Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành phía Bắc đã trở về chốn Tổ Viên Minh đảnh lễ, tưởng niệm.

Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 2

Chư vị giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự dâng hương tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN trước lễ truy điệu

Trước Giác linh đài Đức Pháp chủ GHPGVN tân viên tịch, chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm, hữu nhiễu kim quan tưởng nhớ công hạnh của Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ.

Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 3

Chư tôn đức Hòa thượng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN thành kính tưởng niệm

Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 4

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng hữu nhiễu kim quan

Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 5

Tiễn biệt người pháp lữ đồng hành

Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 6

Hòa thượng Thích Trí Tịnh hữu nhiễu kim quan bái biệt Đại lão Hòa thượng

Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 7

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn hữu nhiễu kim quan Đại lão Hòa thượng

Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 8

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự hữu nhiễu kim quan bái biệt Đức Pháp chủ GHPGVN

Lời tưởng niệm Đức Pháp chủ – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ của GHPGVN

Tại lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ GHPGVN sáng 24-10-2021 tại Tổ đình Viên Minh (Hà Nội), Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ đã đọc lời tưởng niệm trước lúc cung thỉnh kim quan nhập bảo tháp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đọc lời tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại lễ truy điệu sáng nay, 24-10

NAM-MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

– Kính bạch chư tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Chư tôn đức Tăng Ni Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

– Kính bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, quý Ni trưởng, Ni sư;

– Kính thưa Quý vị khách quý đại diện Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp;

– Thưa đồng bào Phật tử và toàn thể Nhân dân.

Trước khi cử hành nghi lễ cung tiễn kim quan Đức Pháp chủ nhập bảo tháp, thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước, chúng con thành kính dâng lời tưởng niệm.

Kính bạch Giác linh Ngài!

​Trước đạo phong tôn kính của Ngài, tất cả từ ngữ tán dương của thế gian đều vô nghĩa. Dẫu vậy, chúng con xin mượn ngôn từ thô thiển ôn lại những công hạnh cao cả của Ngài để làm tấm gương tu tập cho hàng hậu học.

​Hơn trăm năm thác tích trần hoàn, Ngài đã thắp sáng tâm đăng bao thế hệ. Từ thuở đồng chân nhập Đạo, Ngài một lòng tinh tấn tu hành, đèn trí tuệ ngày thêm sáng tỏ.

​Ngài thường dạy: Chùa to Phật lớn vẫn không quý bằng đạo vị Thầy – Trò, Thầy – Trò tương tục mới là mạch sống Phật môn. Từ khi nhận được di huấn của Thầy Tổ, Ngài nhất hướng giữ gìn, trùng hưng chốn Tổ. Dù lúc gian nan cuốc đất trồng rau trong hợp tác xã nông nghiệp, hay khi được Giáo hội suy tôn ngôi vị Pháp chủ tối cao, Ngài vẫn một lòng sống cảnh thanh bần thủ Đạo. Trong trượng thất đơn sơ, dưới mái chùa cổ kính, dù thời tiết đổi thay, dù thế cuộc xoay vần, Ngài vẫn nghiêm trang cốt cách thoát tục: Tay lần tràng hạt, miệng niệm Nam-mô. Câu kinh vàng của Phật Tổ Tam Kinh, lời niệm Phật của đức Pháp chủ đã trở thành hơi thở của Giáo hội, truyền lưu mạng mạch Phật pháp. Ngài đã âm thầm gìn giữ ngọn đèn trí tuệ của đức Như Lai được Tổ Tổ tương truyền. Khi tuổi cao sức yếu, đệ tử tứ chúng vấn an, Ngài đều dạy: Nhất tâm niệm Phật. Thân giáo và khẩu giáo của Ngài đã thắp sáng niềm tin chánh pháp cho bao người con Phật. Đặc biệt, trước lúc từ bỏ huyễn thân, lo lắng cho kỷ cương của Giáo hội, Ngài ân cần chỉ dạy chúng con thành lập Hội đồng Giám luật. Chúng con đã hoàn thành tâm nguyện cao cả của đức Ngài. Đó là di sản vô giá Ngài để lại cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm nay và mãi mãi về sau.

​Chúng con thiển nghĩ, chỉ có những ngôn từ sau đây mới có thể tán dương trọn vẹn công hạnh cao cả của Ngài: THIÊN HẠ HỮU ĐẠT TÔN TAM: TƯỚC NHẤT, XỈ NHẤT, ĐỨC NHẤT. Có nghĩa: Cuộc đời đạo hạnh của Ngài đạt được ba điều mà thiên hạ ai ai cũng đều cúi đầu kính ngưỡng: NGÔI VỊ CAO NHẤT, TUỔI THỌ DÀI NHẤT, ĐỨC ĐỘ SÁNG NHẤT.

​Giờ đây, trong giây phút ngàn thu vĩnh biệt, trước linh đài hương trầm quyện toả, toàn thể Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, toàn thể Tăng, Ni và Phật tử chúng con xin thành kính thắp nén hương lòng cúng dường Giác linh Ngài. Kính nguyện Giác linh đức Pháp chủ bất vong nguyện lực, tái hiện đàm hoa, phát triển đạo vàng, quang vinh họ Thích.

​Chúng con nguyện thực hiện di nguyện của đức Ngài để xây dựng và phát triển ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng hưng thịnh, trang nghiêm trong lòng dân tộc.

​Ngưỡng nguyện Giác linh Đức Đại lão Hoà thượng Pháp chủ thùy từ chứng giám.

​Nam-mô Việt Nam Phật giáo Giáo hội Chứng minh Hội đồng Đệ tam Pháp chủ, Ma-ha Sa-môn Tỷ-khưu, Bồ-tát giới pháp húy THÍCH PHỔ TUỆ, đạo hiệu PHỔ THÔNG Đại lão Hòa thượng tọa tiền chứng giám.

NAM-MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ-TÁT MA-HA-TÁT

TÁC ĐẠI CHỨNG MINH

LỄ NHẬP THÁP ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ – PHÁP CHỦ GHPGVN

Lễ tưởng niệm, truy điệu và cung nghinh kim quan Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ – Pháp chủ GHPGVN ngày 24-10-2021 tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội.

Quảng Hiếu

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here