Ban Tăng sự họp triển khai Phật sự mùa Phật đản và an cư...

Chiều ngày 10.5.2010 (27.3.Canh Dần), tại chùa Quảng Tế, Ban Tăng Sự đã tiến hành phiên họp định kỳ để bàn về công tác Phật sự trong mùa Phật đản Phật lịch 2554 và Phật sự mùa an cư kiết hạ năm Canh Dần cho chư Tăng, Ni trong trú xứ Thừa Thiên Huế.

Ý nghĩa của việc ăn chay

Đạo Phật là Đạo của từ bi, bình đẳng, chánh giác. Vì vậy, khi tu theo Phật chúng ta phải ăn chay thì lòng...

Bài xem nhiều