Trang chủ Nghiên cứu – Trao đổi TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO trong “Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh”...

TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO trong “Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh” của Nguyễn Du

242
0

Bài viết “Tư Tưởng Phật Giáo trong “Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh” của Nguyễn Du sẽ được trình bày như sau:  

I.-Lể Vu Lan và nguồn gốc áng thơ “Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh”.                  

II.-Tiểu sử và sự nghiệp của Nguyễn Du.   

III.-Nguyên văn bài “Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh.” 

IV.-Giảng luận bài  “Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh.”    

* * *

Nhắc đến Nguyễn Du (1765-1820) chúng ta thường liên tưởng đến áng văn bất hủ của Đại Thi hào là “Đoạn Trường Tân Thanh” hay “Truyện Kiều”. Hồi năm 1947, Giáo sư Trần Cửu Chấn (1906-1980)*1 đang lúc làm Bộ Trưởng Bộ Quốc Gia Giáo Dục trong Nội Các của Thủ Tướng Chánh Phủ Thiếu Tướng Nguyễn Văn Xuân, đã trình Luận án Tiến Sĩ Văn Chương tại Đại Học La Sorbonne ở Paris, Pháp quốc với đề tài: “Étude critique de Poème Kim Văn Kiều”. Nguyễn Du và Truyện Kiều đã được một cái danh dự vô song khi GS Trần Cửu Chấn đệ trình Luận án Tiến sĩ này trước Hội đồng Giám khảo của Viện Đại Học La Sorbonne. Các học giả, các Giáo Sư Đại Học Pháp quốc và Việt Nam đã viết nhiều bài ca tụng Truyện Kiều và Nguyễn Du cùng tán thán Luận án Tiến sĩ của GS TS Trần Cửu Chấn. Nhà phê bình văn học Cung Giũ Nguyên trong bài “La conscience matheureuse chez Nguyễn Du” đã gọi GS TS Trần Cửu Chấn là Bộ-Trưởng-kiêm Sinh-Viên (Ministre-Étudiant). GS TS Trần Cửu Chấn cũng đã dịch Truyện Kiều ra tiếng Pháp với tựa là “Nouvelle Traduct

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here