Trang chủ Vấn đề hôm nay Chư Tăng Ni toàn tỉnh tác pháp An cư

Chư Tăng Ni toàn tỉnh tác pháp An cư

92
0

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của: Trưởng lão Hòa Thích Khả Tấn, Thành viên HĐCM trung ương GHPGVN; Hòa Thượng Thích Đức Phương, Phó chủ tịch HĐTS trung ương GHPGVN, trưởng BTS tỉnh GHPG Thừa Thiên Huế; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh đã tham dự đông đủ.

Đại Tăng tổ chức phiên họp cung thỉnh Y chỉ sư trú xứ.

HT. Thích Đức Phương sách tấn Tăng Ni trước mùa An Cư

HT. Trưởng Ban Tăng sự tuyên đọc nội qui và cương giới trú xứ An Cư

Với đặt thù của xứ Huế, nên mùa An cư của Chư Tăng Ni tại Thừa Thiên-Huế không có sự tập trung theo hình thức Trường Hạ như các địa phương khác, mà “An cư tại chỗ” chùa nào kiến lập giới trường An cư tại trú xứ của chùa đó, đây là một nét riêng của truyền thống An cư ở Huế. Nhưng tất cả đều theo đúng tinh thần của giới luật Phật chế “ thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh” và thực hiện theo đúng truyền thống An cư tại vùng đất “Thiền kinh-Kinh đô Phật giáo”.

HT. Thích Huệ Ấn niêm hương bạch Phật lễ khai hạ

Mùa an cư năm nay của Tăng, Ni Thừa Thiên Huế được đặt dưới sự chứng minh và y chỉ sư trú xứ của Đại lão Hòa Thượng Thích Khả Tấn, TVHĐCM GHPGVN. Nhằm tạo thuận duyên để Tăng, Ni vừa an cư vừa tham gia được những công tác Phật sự thiết yếu của Giáo hội, nên mùa an cư năm nay của Tăng, Ni TT – Huế được Ban Tổ chức an cư, Ban Tăng sự thiết lập cương giới khá rộng, kéo dài đến những địa phương có Tăng, an cư như: phía Nam lấy chùa Diệu Ngộ, huyện Phú Lộc cách trung tâm chùa Từ Đàm khoảng 40km làm cương giới; phía Đông lấy chùa Tân Mỹ, Quảng Điền cách trung tâm chùa Từ Đàm khoảng 35km làm cương giới; phía Bắc lấy chùa Châu Hoằng, huyện Hương Trà cách trung tâm chùa Từ Đàm khoảng 25km làm cương giới… Ngày 14 và 30 âm lịch hàng tháng Tăng tập trung Bố Tát thuyết giới tại Tổ đình Từ Đàm, Ni tại chùa Diệu Đức.

Chư Ni tuyên đọc danh sách xin An cư PL. 2554

Năm nay toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có số lượng Tăng đăng ký an cư tại Ban Trị sự là 311 vị Tỷ Kheo; 446 vị Tỷ Kheo Ni; 100 Thức Xoa và 200 vị Sa Di tập sự.

 NK.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here