Trang chủ Thiền môn xứ Huế Trang nghiêm diễn ra lễ Tự tứ của chư Tăng tại Tổ...

Trang nghiêm diễn ra lễ Tự tứ của chư Tăng tại Tổ đình Từ Đàm

3
0
Trước khi diễn ra lễ Tự tứ, chư Tôn thiền đức đã có cuộc họp tại Giảng đường Từ Đàm. Tại cuộc họp, toàn thể chư tôn thiền đức đã thành tâm cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng THích Huệ Ấn – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đương vị Hòa thượng y chỉ sư, tác pháp Yết ma và có huấn từ chỉ giáo cho đại chúng. Đồng thời, chư Tôn thiền đức cũng đã thành tâm cung thỉnh HT. Thích Lưu Hòa, HT. Thích Quang Nhuận, HT. Thích Đức Thanh đương vị Tự tứ nhơn.
Sau cuộc họp, chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng đã đăng lâm Bảo điện Tổ đình Từ Đàm trang nghiêm cử hành lễ Tự tứ. Dưới sự chủ trì của HT. Thích Huệ Ấn, quý chư vị Tỳ kheo tự thành kính sám hối những lỗi lầm của mình đã phạm, khẩn thiết thỉnh cầu chư tôn đức hoan hỷ chỉ bảo nhằm sửa chữa và thành tâm sám hối để được thanh tịnh, giúp cho quý chư Tăng giữ tròn giới luật đã thọ với đầy đủ sự trang nghiêm và niềm hoan hỷ. 
Mùa an cư năm nay tại Thừa Thiên Huế có 748 vị Tỳ kheo, 604 vị Tỳ kheo Ni, 225 Sadi, 115 Sadi Ni và 90 Thức xoa đăng ký an cư tại 273 tự viện. 
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 
Niệm Phật cầu gia bị
 
 
HT. Thích Đức Thanh đạo lao chư Tôn thiền đức cung thỉnh Hòa thượng tác pháp Yết ma và tự tứ nhơn
 
 
 
Chư Tôn thiền đức đồng niệm Phật cung thỉnh
Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn chỉ giáo đến đại chúng
 
Lễ Tự tứ được cử hành trang nghiêm tại Bảo điện Tổ đình Từ Đàm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here