Trang chủ Thiền môn xứ Huế Trà tỳ nhục thân cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Trà tỳ nhục thân cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang

88
0
Kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng được cung kính phụng tống từ Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh tiến ra khuôn viên Tổ đình Từ Đàm đảnh lễ Tam Bảo, sau đó rời cổng Tam quan di chuyển đến nơi trà tỳ.
Suốt dọc đường ngang qua, các chùa đã thành tâm thiết trí hương án đảnh lễ, cung tiễn Ngài; đồng bào Phật tử đồng chấp tay cung kính đảnh lễ bậc Tôn sư.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
Chư Tôn thiền đức cử hành buổi lễ
Kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng cung kính phụng tống rời cổng Tam quan Tổ đình Từ Đàm
Ảnh: Giacngoonline
Ảnh: Giacngoonline
HT. Thích Giác Quang thắp nến trà tỳ – Ảnh: Giacngoonline
Ảnh: Giacngoonline
Ảnh: Giacngoonline
Thảnh thơi an lành
Chín (mươi) bảy năm giữa cõi đời,
Thầy về Tịnh Độ, thảnh thơi an lành.
Liên Hoa đài thượng sẵn dành,
Di Đà thọ ký vô sanh trọn nguyền.
Tiễn biệt
Trời Huế mưa buồn tiễn Thầy đi,
Lòng con thương tiếc biết nói chi.
Một nén tâm hương dâng tiễn biệt ,
Nguyện Thầy an trú cõi Liên Trì.
Đệ tử Thích Nữ Như Minh

 

Minh Thắng – Việt Pháp (Ảnh: Giacngo)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here