Trang chủ Thiền môn xứ Huế Hình ảnh về lễ Sơ dạ tại lễ tang cố Trưởng lão...

Hình ảnh về lễ Sơ dạ tại lễ tang cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn

70
0
 
 
Sáng ngày 23/9/2019 tại chùa Phổ Quang, thành phố Huế; sau khi cung thỉnh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế tham yết Phật, Tổ; toàn thể chư Tôn đức và Môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ Sơ dạ, cung tiến giác linh.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn
 
Cung thỉnh chư Tôn thiền đức cử hành buổi lễ
 
Nhị vị Hòa thượng Chấp lệnh, HT. Thích Lưu Hòa – HT. Thích Quang Nhuận
 
Hòa thượng Sám chủ Thích Giác Đạo niêm hương, cử hành nghi lễ
 
Chư Tôn đức Công văn, TT. Thích Lương Nguyên – ĐĐ. Thích Hồng Nghĩa xướng lễ
 
 
 
 
 
Thành tâm dâng cúng lên Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TT. Thích Lương Nguyên tuyên sớ cầu nguyện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiểu Ban Thông tin Truyền thông Lễ tang

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here