Phim Phật giáo: Zen – Thiền (Phần 3)

Phần 1: http://www.lieuquanhue.vn/index.php/14/86/6229.html Phần 2www.lieuquanhue.vn/index.php/14/86/6230.html    

Phim Phật giáo: Zen – Thiền (Phần 2)

  phapam Subscribe  2,167 videos     

Phim: Zen – Thiền (Lời giới thiệu và phần đầu)

Bộ phim nói về Thiền sư Nhật Dōgen Kigen (Đạo Nguyên Hy Huyền) (1200-1253), cũng thường được gọi là Eihei Dōgen, là vị tổ sáng lập tông Tào Động (Nh:Sōtō) tại Nhật.

Cuộc đời của Đức Phật – Phim tài liệu BBC (lồng tiếng)

Kính mời quý vị xem bộ phim "Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca" được BBC dàn dựng và được lồng tiếng bởi Cư Sĩ Minh Huệ:

Thỏ chúa xả thân cúng dường Phạm Chí

Ta trong thời quá khứ thường làm thỏ chúa, do các nghiệp nhân còn sót lại từ đời trước của mình, tuy thọ báo thân làm thỏ mà biết nói tiếng người. Thỏ chúa tánh ngay thẳng, thất thà, chưa từng biết dối trá, dốc chứa nhóm trí tuệ, huân tập theo từ bi, tâm không hế dấy niệm sát hại, ở trong vô lượng trăm ngàn con thỏ, do bẩm tánh hiền hoà, mực thước, nên được đứng đầu đồng loại.

Đức Phật nói về tiền thân

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ngự tại giảng đường Trùng các trong tinh xá Trúc lâm, thuộc nước Ma-kiệt-đà. Sắp đến giờ thọ trai, Phật cùng Tôn giả A-nan đắp y mang bình bát vào thành khất thực, thấy một cặp vợ chồng già yếu, hai mắt bị mù, lại thêm nghèo khổ, chỉ có một đứa con duy nhất tuổi vừa lên bảy. Người con này thường đi xin về nuôi dưỡng song thân, khi nào xin được thức ăn ngon, trái cây tươi tốt thì dâng cha mẹ ăn trước còn đồ ăn không ngon, trái cây bầm héo thì tự ăn.

Bài xem nhiều