Trang chủ Lời Phật dạy Và người khác không biết, Chúng ta đây bị hại. Chỗ ấy,...

Và người khác không biết, Chúng ta đây bị hại. Chỗ ấy, ai hiểu được Tranh luận được lắng êm.

58
0

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here