Trang chủ Thiền môn xứ Huế Trang nghiêm diễn ra Pháp hội cúng dường trai Tăng

Trang nghiêm diễn ra Pháp hội cúng dường trai Tăng

76
0
Pháp hội cúng dường trai Tăng đã diễn ra rất trang nghiêm theo nghi lễ truyền thống của Phật giáo xứ Huế, và được sự trợ duyên, thành tâm cúng dường về tịnh tài, tịnh vật từ quý đạo hữu Phật tử tỉnh TT. Huế và các tỉnh, thành phố.
Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Huệ Ấn – Thành viên HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã nhắc nhớ về tấm gương của Mục Kiền Liên Bồ tát về lòng hiếu hạnh, không có ơn nào lớn bằng ơn cha mẹ. Mùa Vu lan báo hiếu, bổn phận làm con phải chăm sóc các bậc sinh thành cho đúng pháp đức Phật đã dạy để tạo cho gia đình phước lạc, đầm ấm, phải nỗ lực tu hành tạo nhiều công đức phước báu để hồi hướng đến cha mẹ, cho người thân và tất cả chúng sanh. Hòa thượng tán thán đạo tâm đạo hiếu của toàn thể đạo hữu Phật tử các giới đã thành tâm thiết lễ cúng dường nhân mùa Vu lan đầy ý nghĩa này. Với tâm thành này, Hòa thượng cầu nguyện pháp giới đa sanh phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, quá cố được siêu sanh Phật quốc, ông bà cha mẹ hiện tại được phước lạc vô biên trong chánh pháp của Phật.
Một số hình ảnh của Pháp hội:
 
Pháp hội cúng dường trai Tăng tại Tổ đình Từ Đàm
ĐĐ. Thích Thiện Tuệ dẫn chương trình
 
 
Chư Tôn đức cử hành buổi lễ
 
 
 
 
 
HT. Thích Huệ Ấn ban đạo từ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TT. Thích Lương Nguyên – Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh TT. Huế xướng lễ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…với sự tham dự đông đảo của bà con Phật tử các giới
 
Thành tâm cúng dường lên chư Tôn thiền đức
 
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here