Trang chủ Thiền môn xứ Huế Danh Tăng-Ni, Nhân sĩ Thư mời viết bài kỷ yếu về HT.Thích Chơn Thiện

Thư mời viết bài kỷ yếu về HT.Thích Chơn Thiện

11
0
 
 

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Kính bạch Chư tôn Thiền đức Tăng Ni.

Kính thưa Chư vị thiện hữu tri thức, quý vị Phật tử

Hòa thượng Thích Chơn Thiện – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đong Trị sự GHPGVN; Đại biểu Quốc hội Khóa XI, XII, XIII, XIV; ủy viên Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tinh Thừa Thiên Huế; Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; Trú trì Tổ đình Tường Vân, Tp. Huế; Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời 72 năm với 52 hạ lạp, Hòa thượng đã tận tụy vì Đạo pháp và Dân tộc. Với trí huệ trong sáng, đức hạnh cao vời, Hòa thượng đã để lại nhiều tiếng thơm cho đạo và cho đời, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng Giáo hội vững bền, đất nước phồn vinh, góp phần đưa Đất nước và Giáo hội hội nhập thế giới.
  Chúng tôi, hàng sơn môn pháp phái tổ đình Tường Vân và thiền viện Vạn Hạnh, dự định thực hiện tập kỷ yếu về Ngài nhân Lễ Đại tường của Ngài (8.9 Mậu Tuất). Tập kỷ yếu này như một lời nhắc nhở, khích lệ chúng tôi trên bước đường tu thân hành đạo, đồng thời là một tư liệu quý giá, chân thực về Ngài đối với những nhà nghiên cứu lịch sử và văn học Phật giáo Việt Nam cũng như đối với hàng Tăng Ni Phật tử hằng kính ngưỡng Ngài. Kính mong Chư tôn Thiền đức Tăng Ni, chư vị thiện hữu tri thức và quý Phật tử hữu duyên hoan hỷ viết bài về Ngài. Nội dung gồm các bài cảm nhận về công hạnh, đạo phong, những kỷ niệm đáng ghi nhớ về Ngài.

Bài viết hoan hỷ gửi về: Đại đức Thích Hương Yên, Chùa Tường Vân, đường Trần Thái Tông, tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Email: thichhuongyen@gmail.com – Điện thoại: 01225999902. Xin vui lòng gửi bài trước ngày 01 tháng 8 năm Mậu Tuất.

Kính chúc Chư tôn Thiền đức, thiện hữu tri thức và quý Phật tử vô lượng cát tường.  

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here