Trang chủ Thiền môn xứ Huế Thỉnh Giác linh cố Trưởng lão HT. Thích Huệ Ấn tham yết...

Thỉnh Giác linh cố Trưởng lão HT. Thích Huệ Ấn tham yết Phật, Tổ

72
0
Tại chùa Phổ Quang – nơi tôn trí kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng, Hòa thượng Sám chủ Thích Giác Đạo cùng chư Tôn đức Ban Kinh sư cử hành nghi lễ. Tiếp đến, chư Tôn đức Ban Tổ chức và Môn đồ Pháp quyến đã cung thỉnh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng tham yết Phật, Tổ tại Tổ đình Tường Vân.
Thứ tự đoàn cung thỉnh được Ban Tổ chức bố trí cụ thể đến các Tiểu ban phụ trách, dẫn đầu đoàn cung thỉnh là Khánh lệnh, Lư trầm và 2 bình hoa, tiếp đến là đoàn Dâng hoa, đoàn Bê tích Pháp hiệu, Hòa thượng Đệ nhất Chấp lệnh, Đạo tràng trong Ban Kinh sư, Hòa thượng Sám chủ, Hòa thượng Đệ Nhị Chấp lệnh, Ban Lễ nhạc, Bát hương. Long vị, di ảnh, Môn đồ pháp quyến, môn đồ thế quyến và thiện tín Phật tử. 
Đoàn xe cung nghinh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng xuất phát từ chùa Phổ Quang thẳng ra đường Phan Bội Châu, lên Điện Biên Phủ rẽ đến Tổ đình Tường Vân tham yết Phật, Tổ.
Tiếp đến, Ban Tổ chức tang lễ đã cung thỉnh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng từ Tổ đình Tường Vân về Tổ đình Từ Đàm, sau đó về tham yết Phật, Tổ tại chùa Phổ Quang.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 
 
Đoàn cung thỉnh tiến ra cổng Tam quan chùa Phổ Quang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đoàn xe cung thỉnh trang nghiêm khởi hành theo tuyến đường Phan Bội Châu, Điện Biên Phủ
 
 
 
 
 
 
 
Cung thỉnh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn tham yết Phật, Tổ tại Tổ đình Tường Vân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HT. Thích Chơn Tế niêm hương bạch Phật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HT. Thích Giác Đạo cử hành nghi lễ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đoàn cung thỉnh rời Tổ đình Tường Vân về Tổ đình Từ Đàm
 
 
 
Cung thỉnh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn tham yết Phật, Tổ tại Tổ đình Từ Đàm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đoàn cung thỉnh rời Tổ đình Từ Đàm về chùa Phổ Quang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiểu Ban Thông tin Truyền thông Lễ tang

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here