Lời di huấn của đức Phật và sự tồn vong của Giáo Huấn Phật...

Nói cách khác là nếu muốn tìm hiểu cốt lõi - vô cùng thực dụng và thiết thực - của Đạo Pháp thì nên trở về với kinh điển bằng tiếng Pa-li, và nếu muốn đi xa hơn và ngưỡng mộ các khía cạnh siêu việt của Đạo Pháp, giúp mình hòa nhập sâu xa hơn với Giáo Huấn của Đức Phật thì nên tìm hiểu thêm kinh điển bằng tiếng Phạn và bước theo các vị đại sư Đại Thừa trong quá khứ, họ sẽ giúp mình ôm được nhiều lá simsapa hơn trong khu rừng mênh mông của Đạo Pháp.

Vấn đề hôn nhân theo quan điểm Phật giáo

"Quan điểm của người Phật tử về hôn nhân là một quan điểm hết sức tự do: hôn nhân là một vấn đề hoàn toàn có tính cách cá nhân, không phải là một nghĩa vụ tôn giáo. Không hề có một quy tắc tôn giáo nào trong đạo Phật buộc một người phải lập gia đình, phải sống độc thân hay phải sống một cuộc đời hoàn toàn trinh khiết..."

Đâu là tình yêu chân thật?

Ngoảnh mặt lại, ta ngước nhìn dòng thời gian trôi qua nhanh sau những tháng ngày dong ruổi, rồi ngồi trực diện với giáo lý Phật đà, lòng không khỏi bùi ngùi xót xa, thương cho những ai mang nặng tình yêu thế gian mà quên đi tình yêu cao thượng, để rồi phải chuốc lấy muôn ngàn khổ đau, ái nhiễm chồng chất.

Đoạ mang thân ngựa vì ham làm giàu

Trong thời quá khứ có hai anh em nhà kia, người anh chuyên lo việc kinh doanh buôn bán, còn người em thì lập chí nguyện xuất trần, làm một vị tu sĩ. Do vậy, người em bèn gia nhập Tăng đoàn, xuất gia học đạo. Vì thầy rất siêng năng, không hề biếng nhác, nên nhanh chóng chứng đắc quả vị A-la-hán.

Thọ mạng của Phật pháp

Một người xuất gia chân chính, đi theo bước đường hành đạo, truyền thừa mạng mạch Phật Pháp thì không thể không đăng đàn thọ giới và giữ giới. Chúng ta có thể kém tài, nhưng đối với giới luật mà mình đã lãnh thọ thì phải “tịnh như băng tuyết”. Kinh Ðại Thừa Bổn Sanh Tâm Ðịa Quán, Phật dạy: “Vào biển Phật Pháp lấy đức tin làm căn bản, vượt dòng sanh tử lấy giới luật làm thuyền bè...”.

Duy tuệ thị nghiệp

Lý tưởng giáo dục và những phương pháp thực hiện lý tưởng này, hiển nhiên Phật giáo đã có một lịch sử rất dài. Phạm vi hoạt động của nó không chỉ giới hạn chung quanh những tàng kinh các, hay những pháp đường của các Tăng viện; mà còn ở cả nơi triều đình, công sảnh, và bất cứ nơi nào mà mọi người có thể tụ tập ít nhất là hai người, trong tất cả sinh hoạt nhân gian.

Mẹ từ bi

Hơn hai ngàn năm trăm năm trước, có một người thật sự tin rằng tình thương là năng lượng của sự sống và hạnh phúc. Cũng vậy với câu nói “luật sống của con người chỉ tóm tắt trong hai điều, đó là: bớt dục vọng và thêm tình thương”. (Câu chuyện kể về đức Phật trong “Ánh đạo Vàng” của Võ Đình Cường).

Áp dụng Bát chánh đạo để xây dựng đời sống an lạc, hạnh phúc

Trong cuộc đời đau khổ trên thế gian này, khi gặp những việc tai biến, những sự bất trắc, những chuyện bất như ý,...

Duy tuệ thị nghiệp

Tư tưởng Đức Phật như một buổi đại yến tiệc, mà nói như nhà thơ Bùi Giáng, chỉ cần một hạt cơm thừa trên...

Bài học sống an lạc từ Kinh Ví dụ con rắn

Có thể nói rằng, bằng những ví dụ cụ thể, dễ hiểu, thông qua hình ảnh con rắn, Đức Phật đã truyền tải được...

Bài xem nhiều