Học viện PGVN tại Huế tổ chức tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa...

Sáng 02/10/2021, Học viện PGVN tại Huế đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XII (2021-2025) đợt 2. Trước...

Lễ cấp phát văn bằng Tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa IX và...

Sáng 20/12/2021 tại Hội trường Hoa Sen (Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, phường An Tây, thành phố Huế) đã diễn ra...

Kỳ thi Tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XII (2021 – 2025) (đợt...

Hội đồng Tuyển sinh thông báo: Kỳ thi Tuyển sinh Cử nhân Phật học Khóa XII (2021-2025) (đợt 1) được tổ chức theo thời...

THƯ VIỆN LƯU TRỮ EBOOK TẠNG KINH NAM TRUYỀN-BẮC TRUYỀN

THƯ VIỆN LƯU TRỮ EBOOK TẠNG KINH BẮC TRUYỀN SANSKRITS  - HÁN TẠNG TẠNG KINH NAM TRUYỀN TẠNG KINH BẮC TRUYỀN TẠNG LUẬT TẠNG VÔ TỶ PHÁP SÁCH PHẬT HỌC TRƯỜNG A HÀM (Tương đương với Kinh Trường Bộ Pali) Kinh...

Học viện PGVN tại Huế tổ chức thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học...

Sáng 20/4/2019 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, phường an Tây, thành phố Huế đã diễn ra lễ Khai mạc kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa I (2019-2021).

THƯ VIỆN LƯU TRỮ EBOOK -SÁCH PHẬT HỌC

THƯ VIỆN LƯU TRỮ EBOOK TAM TẠNG KINH ĐIỂN SÁCH PHẬT HỌC TẠNG KINH NAM TRUYỀN TẠNG KINH BẮC TRUYỀN TẠNG LUẬT TẠNG VÔ TỶ PHÁP SÁCH PHẬT HỌC HÒA THƯỢNG NARADA MAHA THERA Đức Phật và Phật Pháp The...

Thông báo tuyển sinh Cao học Phật học khóa I (đợt 2)

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã ra thông báo tổ chức kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học khóa I (đợt 2), thời gian tuyển sinh vào 02 ngày 23,24/8/2019 (23,24/7 Kỷ Hợi). Dưới đây là Thông báo chi tiết:

Khai mạc kỳ thi Tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa VIII

Sáng 24/6/2019 (22/5 Kỷ Hợi) tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (p. An Tây, tp. Huế) đã diễn ra buổi lễ Khai mạc kỳ thi Tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa VIII (2015-2019).

Học viện PGVN tại Huế tuyển sinh Cao học Phật học khóa I

Học viện PGVN tại Huế đã ra Thông báo số 25/2019/TB/HĐĐH về việc tuyển sinh Cao học Phật học khóa I (2019-2021). Dưới đây là Thông báo chi tiết:

Học viện PGVN tại Huế và Đại học Pantangwintaung (Myanmar) ký kết hợp tác

Chiều ngày 01/9/2018 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, phường An Tây, thành phố Huế đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế và Đại học Pantangwintaung (Myanmar).

Bài xem nhiều