Học viện PGVN tại Huế tổ chức thi tuyển sinh Cử nhân Phật học...

Sáng 16/8/2021 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (phường An Tây, Huế) đã diễn ra kỳ thi tuyển sinh Cử nhân...

Kỳ thi Tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XII (2021 – 2025) (đợt...

Hội đồng Tuyển sinh thông báo: Kỳ thi Tuyển sinh Cử nhân Phật học Khóa XII (2021-2025) (đợt 1) được tổ chức theo thời...

Học viện PGVN tại Huế tổ chức thi tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh...

Sáng 09/8/2021; Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (phường An Tây, Huế) đã tổ chức thi tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh...

THƯ VIỆN LƯU TRỮ EBOOK -SÁCH PHẬT HỌC

THƯ VIỆN LƯU TRỮ EBOOK TAM TẠNG KINH ĐIỂN SÁCH PHẬT HỌC TẠNG KINH NAM TRUYỀN TẠNG KINH BẮC TRUYỀN TẠNG LUẬT TẠNG VÔ TỶ PHÁP SÁCH PHẬT HỌC HÒA THƯỢNG NARADA MAHA THERA Đức Phật và Phật Pháp The...

THƯ VIỆN LƯU TRỮ EBOOK TẠNG KINH NAM TRUYỀN-BẮC TRUYỀN

THƯ VIỆN LƯU TRỮ EBOOK TẠNG KINH BẮC TRUYỀN SANSKRITS  - HÁN TẠNG TẠNG KINH NAM TRUYỀN TẠNG KINH BẮC TRUYỀN TẠNG LUẬT TẠNG VÔ TỶ PHÁP SÁCH PHẬT HỌC TRƯỜNG A HÀM (Tương đương với Kinh Trường Bộ Pali) Kinh...

Thông báo tuyển sinh Cao học Phật học khóa I (đợt 2)

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã ra thông báo tổ chức kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học khóa I (đợt 2), thời gian tuyển sinh vào 02 ngày 23,24/8/2019 (23,24/7 Kỷ Hợi). Dưới đây là Thông báo chi tiết:

Khai mạc kỳ thi Tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa VIII

Sáng 24/6/2019 (22/5 Kỷ Hợi) tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (p. An Tây, tp. Huế) đã diễn ra buổi lễ Khai mạc kỳ thi Tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa VIII (2015-2019).

Học viện PGVN tại Huế tổ chức thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học...

Sáng 20/4/2019 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, phường an Tây, thành phố Huế đã diễn ra lễ Khai mạc kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa I (2019-2021).

Học viện PGVN tại Huế tuyển sinh Cao học Phật học khóa I

Học viện PGVN tại Huế đã ra Thông báo số 25/2019/TB/HĐĐH về việc tuyển sinh Cao học Phật học khóa I (2019-2021). Dưới đây là Thông báo chi tiết:

Học viện PGVN tại Huế và Đại học Pantangwintaung (Myanmar) ký kết hợp tác

Chiều ngày 01/9/2018 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, phường An Tây, thành phố Huế đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế và Đại học Pantangwintaung (Myanmar).

Bài xem nhiều