Câu trả lời của Phật giáo…

Thế giới đã tiến triển đến thời kỳ tri thức khoa học nhưng vẫn còn những cuộc chiến tranh và xung đột. Vậy, Phật giáo có quan điểm như thế nào về vấn đề này?

Đọc “Thấy Phật”: Một thế giới tươi đẹp, nhẹ nhõm và an lành

Lời BBT: "Thấy Phật", tản văn của tác giả Cao Huy Thuần do Nxb Tri Thức ấn hành trong mùa Phật Đản vừa qua...

Sinh thái học trong Phật giáo

Trong giáo lý Tứ Diệu đế của Phật giáo, chữ Khổ là chữ đầu tiên. Ngoài Bát khổ (Sanh, lão, bịnh, tử, cầu bất...

Người Phật tử trước ngã ba đường (kỳ 4 và hết)

Phật Thích Ca đã thành đạo, để lại một tài sản vô giá cho hậu thế. Người Phật tử có nhiệm vụ phát huy tối đa cái tài sản vô giá đó, nhất là trong giai đoạn hiện tại của sự sống. Hơn ai hết, người Phật tử phải thấy rõ sự thống khổ ngày càng gia tăng, phải thấy rõ nguyên nhân đã tạo nên những thống khổ đó, phải thấy rõ những thống khổ đó có thể biến hóa thành hạnh phúc, và phải biết làm sao để đóng góp hữu hiệu vào cái quá trình biến hóa tốt đẹp đó.

Người Phật tử trước ngã ba đường. Kỳ 3: Tư tưởng là nền tảng...

"...Càng đam mê vật chất, đời sống tâm linh càng giảm sút. Sức người có hạn nhưng lòng tham (vật chất) thì vô đáy. Biết mấy cho vừa? Vì không bao giờ thỏa mãn, tâm thần có thể trở nên khủng hoảng. Ý nghĩ trộm cắp chém giết có thể thành hiện thực. Ý nghĩ tự tử có thể thành hiện thực. Tất cả những tệ nạn này hiện đang trên đà gia tăng..."

Về một bức thủ bút chữ Nôm của Thích Quảng Đức

  … Đối với Phật giáo, chính quyền Ngô Đình Diệm xem là một cái gai trong mắt cần phải được nhổ bỏ, bởi...

Người Phật tử trước ngã ba đường. Kỳ 2: Điểm tới hạn của một...

"...Khi khuynh hướng tự quyết trở nên hưng thịnh quá mức như trong nhiều xã hội ngày nay, khuynh hướng đó phải thoái hóa, nhường bước cho khuynh hướng hợp tác. Chúng ta đã chứng kiến sự đổi thay đó qua những phong trào cải cách trong những thập niên 1960 và 1970 về triết học, văn hóa, chính trị, bảo vệ quyền phụ nữ, bảo vệ các loài động vật, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ đời sống tâm linh...)

Người Phật tử trước ngã ba đường. Kỳ 1: Sự mất quân bình của...

Chúng ta đang sống trong một xã hội giành giựt cạnh tranh, do đó sự mất quân bình đã trở nên nghiêm trọng, đe dọa đến sự sống và môi sinh. Tài sản và quyền hành được nắm trọn trong một thiểu số người, và ranh giới giàu nghèo ngày càng cách biệt. Với dân số địa cầu sáu tỷ rưỡi, hầu hết những sản phẩm tiêu dùng chỉ thuộc vào một thiểu số người.

Đạo đức Phật giáo

Đối với những triết học lấy linh hồn và Thượng Đế làm niềm tin, mỗi con người có một bản ngã riêng biệt, và Thượng Đế là tối cao, cai trị loài người. Do đó đạo đức phải dựa trên những lời răn của Thượng Đế. Và hiển nhiên đạo đức là những giới hạn con người không thể vượt quá.

Nói đi nói lại

Mỗi giai đoạn nổi lên những vấn đề khác nhau. Ta nhận thấy lúc này trở đi trở lại nhiều lần trên báo chí cũng như trên các loại truyền thông và diễn đàn khác, đặc biệt là hai vấn đề: Giáo dục và văn học nghệ thuật.

Bài xem nhiều