LỄ NHẠC PHẬT GIÁO HUẾ: MỘT LOẠI HÌNH ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG ĐỘC ĐÁO

(LQ) Lễ nhạc, cũng như các loại hình nghệ thuật Phật giáo khác, được chi phối bởi hệ thống triết học và quan niệm của tôn giáo này. Nhưng, trên mỗi vùng đất cụ thể, trong quá trình hội nhập tiếp biến, Phật giáo của mỗi vùng đất đã có những cải biến linh hoạt để phù hợp với tâm lý cũng như quan niệm chung của dân chúng trên vùng đất đó. Lễ nhạc Phật giáo Huế cũng vậy, qua thời gian đã tạo riêng cho mình một dấu ấn, với những nét riêng biệt, trong dòng chảy âm nhạc truyền thống của dân tộc.

Người Phật tử trước ngã ba đường. Kỳ 1: Sự mất quân bình của...

Chúng ta đang sống trong một xã hội giành giựt cạnh tranh, do đó sự mất quân bình đã trở nên nghiêm trọng, đe dọa đến sự sống và môi sinh. Tài sản và quyền hành được nắm trọn trong một thiểu số người, và ranh giới giàu nghèo ngày càng cách biệt. Với dân số địa cầu sáu tỷ rưỡi, hầu hết những sản phẩm tiêu dùng chỉ thuộc vào một thiểu số người.

Đạo đức Phật giáo

Đối với những triết học lấy linh hồn và Thượng Đế làm niềm tin, mỗi con người có một bản ngã riêng biệt, và Thượng Đế là tối cao, cai trị loài người. Do đó đạo đức phải dựa trên những lời răn của Thượng Đế. Và hiển nhiên đạo đức là những giới hạn con người không thể vượt quá.

Khái niệm về Bồ tát

"Nói về hạnh nguyện của Bồ tát, trong bài “Khaggavisan Sutta” của kinh “Sutta Nipata” có ghi lại những lời dạy của chư Ðộc Giác nhbư sau: Sống giữa chúng sanh, hãy dẹp lại một bên, gươm dao và các loại khí giới. Không gây nên những tổn thương cho bất cứ ai. Không làm cho một ai phải xót xa đau đớn. Họ mạnh dạn tiến lên; cũng như hình ảnh của chúa sơn lâm, đơn độc một mình."

Việc học hành khoa cử dưới thời Chúa Nguyễn

Phần nhiều các sách viết về xứ Đàng Trong đều chưa làm sáng tỏ về việc học hành và khoa cử dưới thời 9 chúa ở phía Nam. Có nêu chăng là chỉ nhắc đến các khoa thi Chính đồ và Hoa Văn để tuyển chọn nhân tài, ngoài việc tuyển cử người hiền ra giúp nước.

Về một bức thủ bút chữ Nôm của Thích Quảng Đức

  … Đối với Phật giáo, chính quyền Ngô Đình Diệm xem là một cái gai trong mắt cần phải được nhổ bỏ, bởi...

Soi gương

Trong chuyện "Công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn", bà dì ghẻ của cô Bạch Tuyết ngày nào cũng soi gương thần và hỏi: "Hỡi gương thần, ai là người đẹp nhất trên đời này?" Lần nào gương thần cũng trả lời: "Tâu Lệnh Bà, Lệnh Bà là người đẹp nhất". Thế rồi bỗng một hôm, cũng câu hỏi ấy, bà hoàng giật mình nghe một câu trả lời khác: "Tâu Lệnh Bà, Lệnh Bà là người đẹp nhất, nhưng có người còn đẹp hơn Lệnh Bà".

Lương tâm thị trường

Trong những năm gần đây, những thuật ngữ như đạo đức tiếp thị, thời trang đạo đức và kinh doanh không gian lận đã...

Nhẫn

Hôm nay là lễ thành hôn của hai cháu. Hai cháu sắp đeo nhẫn cho nhau. Tập tục cưới hỏi gần đây đồng hóa chiếc nhẫn với chữ “nhẫn”, bác muốn nhân dịp này nói với hai cháu về chữ “nhẫn” trong Phật giáo để hai cháu phân biệt với chữ “nhẫn nhục” mà xã hội thường dùng qua cách giảng của Nho gia ngày trước.

Nói đi nói lại

Mỗi giai đoạn nổi lên những vấn đề khác nhau. Ta nhận thấy lúc này trở đi trở lại nhiều lần trên báo chí cũng như trên các loại truyền thông và diễn đàn khác, đặc biệt là hai vấn đề: Giáo dục và văn học nghệ thuật.

Bài xem nhiều