Trang chủ Thiền môn xứ Huế Danh Tăng-Ni, Nhân sĩ Lễ Truy điệu và thỉnh kim quan Đức Trưởng lão Hòa thượng...

Lễ Truy điệu và thỉnh kim quan Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương nhập Bảo tháp

8
0
Tham dự và cử hành buổi lễ có HT. Thích Thiện Duyên – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT. Thích Giác Quang – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN; HT. Thích Huệ Ấn, HT. Thích Giác Hà – Thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp, HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT. Thích Gia Quang, HT. Thích Bảo Nghiêm, HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Quảng Xả, HT. Thích Khế Chơn, TT. Thích Thanh Quyết, TT. Thích Quảng Hà, HT. Thích Thiện Tâm – Đồng Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; chư Tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN; chư Tôn Giáo phẩm các Ban ngành, Viện trung ương; chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; chư Tôn thiền đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni trú trì các tổ đình, tự viện, Ni viện, tịnh xá, tịnh thất, Niệm Phật đường tại tỉnh TT. Huế và các tỉnh, thành phố; Hội đồng Điều hành Học viện, Tăng Ni sinh viên Học viện PGVN tại Huế…
 
Cung thỉnh chư Tôn thiền đức cử hành buổi lễ
 
 
Về phía lãnh đạo Trung ương và địa phương có ông Nguyễn Phúc Nguyên – Phó Vụ trưởng Vụ Phật giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ); ông Nguyễn Nam Tiến – UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh TT. Huế; ông Nguyễn Dung – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT. Huế; ông Phan Xuân Toàn – UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; quý vị lãnh đạo đại diện Trung ương, các tỉnh, thành phố và địa phương cùng toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử các giới.
 
 
 
Chư Tôn đức, quý lãnh đạo chính quyền tham dự buổi lễ
 
 
HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN đã cung tuyên Tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương.
 
 
HT. Thích Thanh Nhiễu cung tuyên Tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng
 
Dâng lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội tại buổi lễ, HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã hồi tưởng: “Bằng giới đức trang nghiêm, thanh tịnh, thân giáo, khẩu giáo, ý giáo viên dung, trưởng lão Hòa thượng đã hiện thân của giới luật, là thọ mạng của Phật pháp, là người khai thông giới thân huệ mạng cho nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử. Trên cương vị Luật sư, Giới sư các Giới đàn, Trưởng lão Hòa thượng đã từng đăng đàn thí giới, khắp chốn Tòng lâm, Trường Hương, khóa Hạ nơi xứ thần kinh. Qua đó, từng lớp, từng đàn giới tử, giới thể châu viên trang nghiêm dòng diệu thể, trở thành pháp khí Đại thừa truyền trì mạng mạch Phật pháp, trưởng tử của Như Lai, lợi lạc hữu tình, vẹn tròn nhân Phật, tốt đời đẹp đạo”.
 
HT. Thích Thiện Nhơn dâng lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội
 
 
Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN nhấn mạnh: “Với công đức và đạo hạnh của Trưởng lão Hòa thượng, chư Tôn Giáo phẩm, toàn thể Tăng Ni trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam mãi mãi nguyện đoàn kết một lòng trong tình linh sơn cốt nhục, nghĩa thiên thai trong sáng đời đời; Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Trị sự nguyện kề vai thích cánh bên nhau, nối tiếp sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc chúng sinh, duy trì và phát triển ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng trang nghiêm, vững mạnh huy hoàng trong lòng dân tộc”. 
HT. Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, Phó Trưởng Ban Tổ chức tang lễ đã phát biểu cảm tạ. 
 
HT. Thích Khế Chơn phát biểu cảm tạ
 
Trong không khí trang nghiêm, thành kính; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN đã cử hành lễ Phất trần, thỉnh kim quan thăng thượng giá và cung tống kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng nhập Bảo tháp.
 
 
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên cử hành lễ Phất trần
 
 
Hòa thượng Sám chủ Thích Huệ Ấn cử hành Nghi lễ cung thỉnh kim quan thăng giá, nhập Bảo tháp 
 
 
Trong tiếng niệm Phật tôn kính đầy xúc cảm, kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng được cung nghinh từ Giác linh đường ra cổng Tam quan chùa Lam Sơn và an trí tại Bảo tháp trong khuôn viên chùa Tra Am. Tại đây, chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử hiện diện đã đồng trì niệm vãng sanh trong niềm kính tiếc, nguyện cầu Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc. Kết thúc phần nghi lễ, chư tôn Giáo phẩm, Tăng Ni Phật tử đã rải hoa bái biệt vị chân tu khả kính của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thỉnh kim quan rời chùa Lam Sơn về an trí tại chùa Tra Am
 
 
 
 
Quý đạo hữu Phật tử thành kính niệm Phật cung tiễn cố Trưởng lão Hòa thượng
 
 
 
Cung thỉnh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng đảnh lễ Tổ tại chùa Tra Am
 
 
 
 
 
 
Phụng tống kim quan nhập Bảo tháp trong khuôn viên chùa Tra Am
 
 
 
Chư Tôn đức cử hành nghi lễ nhập Bảo tháp
 
 
Chư Tôn thiền đức rải hoa tiễn biệt
 
 
 
 
 
 
 
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here