Trang chủ Vấn đề hôm nay Ban Kiến Đàn Đại Giới đàn Minh Hoằng họp bàn công tác...

Ban Kiến Đàn Đại Giới đàn Minh Hoằng họp bàn công tác tổ chức

40
0

Đại Giới đàn Minh Hoằng sẽ được tổ chức trong dịp khánh thành công tác Đại trùng tu chùa Từ Đàm vào các ngày 15,16,17/2/Canh Dần (30,31/3và 1/4/2010) tại chùa Từ Đàm lịch sử do Đại lão Hoà thượng Thích Khả Tấn làm Chứng minh Giới Đàn; HT. Thích Đức Phương làm Đàn đầu Hoà thượng; HT. Thích Giác Quang làm Chánh Chủ đàn.

Sau khi Hoà thượng Thích Giác Quang, Chủ toạ cuộc họp tuyên bố lý do cuộc họp là nhằm thảo luận một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức để Đại Giới đàn Minh Hoằng được diễn ra trang nghiêm và thành tựu viên mãn.

Chư tôn Hoà thượng Thích Đức Thanh; HT Thích Chơn Hương; HT. Thích Hải Ấn; HT. Thích Khế Chơn; HT. Thích Quán Chơn; TT. Thích Huệ Phước; TT. Thích Giác Đạo…cùng chư tôn đức Tăng, Ni trong Ban Kiến đàn đã có những ý kiến đóng góp thiết thực bàn về vấn đề nguyên tắc, quy chế nhận hồ sơ Giới tử; công tác trang hoàng Giới trường; nghi lễ Giới đàn, Quản Giới tử, ẩm thực, hành đường…để rút kinh nghiệm, tránh những hạn chế và vướng mắc như các Giới đàn trước đây…

Đại giới đàn Minh Hoằng lấy chùa Từ Đàm làm Giới trường chính, nhưng các chùa Linh Quang sẽ được Ban Kiến đàn dùng làm trú xứ để cung thỉnh chư tôn Hoà thượng trong hội đồng Thập sư đăng lâm Giới trường; chùa Diệu Đức sẽ là giới trường cho Giới tử Ni; Chùa Thiên Minh làm tịnh xứ cho Giới tử thọ tại gia Bồ tát và Thập thiện giới vân tập, lưu trú.

Danh sách Giới tử xin thọ giới tính đến thời điểm này (2/3/2010), Ban Kiến đàn đã tiếp nhận được 65 hồ sơ Giới tử xin thọ Tỷ kheo; 91 Giới tử xin thọ Sa di; 108 hồ sơ Giới tử xin thọ Tỷ kheo Ni; 62 hồ sơ Giới tử xin thọ Thức xoa ma na; 56 hồ sơ Giới tử xin Sadi ni (hiện Ban Kiến đàn đang tiếp tục nhận hồ sơ của Giới tử).

Tại Giới đàn Minh Hoằng, Ban Kiến đàn đã có quyết định làm 3 bản tin Giới đàn (một ngày một bản) do tiểu Ban Bản tin, in ấn, tư liệu đảm trách.

Tiếp theo các ngày tới, các tiểu ban trong Ban Kiến đàn sẽ tiến hành các phiên họp chuyên môn.

Toàn cảnh buổi họp

HT. Thích Giác Quang phát biểu khai mạc

Chư tôi Hoà thượng phát biểu thảo luận quy chế tiếp nhận hồ sơ Giới tử

TT. Thích Huệ Phước công bố phương danh nhân sự Ban Kiến Đàn

Chư tôn đức Tăng tham dự

Chư tôn đức Ni tham dự

N.N

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here