Trang chủ Lời Phật dạy Ai sống nhìn tịnh tướng, Không hộ trì các căn, ăn uống...

Ai sống nhìn tịnh tướng, Không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biếng nhác, chẳng tinh cần. Ma uy hiếp kẻ ấy, như cây yếu trước gió.

56
0

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here